به گروه تلگرامی وب کورد و هواداران بپیوندید . بر روی لوگو تلگرام کلیک کنید
نرم افزارکوردی
snakala